Ace wc żel do toalet

Udostępnij na Facebooku

Ace wc żel do toalet

Ace wc żel do toalet
  • Ace wc żel do toalet
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,700 litr
Kod kreskowy: 8001480026186

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj pochodzenia - Włochy

Cechy

odkamienianie

działa poniżej linii wody - działanie bez szorowania

Marka

Ace

Składniki

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

kompozycje zapachowe

Adres firmy

ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Nazwa firmy

NAVO Orbico Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Włoszech

Adres zwrotny

NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Serwis Konsumencki:
+48 223072272
consumerservice.pl@ace.info

Regulacje CLP

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

Przechowywanie

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Email kontaktowy

consumerservice.pl@ace.info

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Adres dystrybutora

NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Telefon kontaktowy

+48223072272

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

www.fatergroup.com

A.I.S.E. Ostrzeżenia

Nie mieszać z innymi produktami

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Po użyciu umyć ręce

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 285

Szerokość - 90

Głębokość - 56

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przygotowanie i stosowanie

1. Aby otworzyć, nacisnąć boki nakrętki i przekręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
2. Nałożyć produkt pod brzegiem i wewnątrz muszli
3. Pozostawić na 15 minut
4. Spuścić wodę
Po użyciu: Nałożyć nakrętkę z powrotem i zakręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż usłyszysz kliknięcie.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Żel do WC.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Ace żel do WC. Zawiera Kwas Chlorowodorowy, PEG-2 OLEAMINE. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarstwa odpadami komunalnymi. Nie mieszać z podchlorynem lub innymi produktami czyszczącymi na bazie chloru, mogą się wytworzyć niebezpieczne gazy.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.