Glade by brise automatic spray lively floral garden

Udostępnij na Facebooku

Glade Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny i dostrzegalny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie. Idealny do dużych pomieszczeń. 1 zapas działa aż do 60* dni *w oparciu o 36 minutowe ustawienie. Wkrocz do urzekającej zapachami oranżerii. Niezwykle wyraziste hiacynty eksplodują rozkwitającym bogactwem woni pośród soczystych gruszek. Daj się porwać radosnej wonności.

Glade by brise automatic spray lively floral garden
  • Glade by brise automatic spray lively floral garden
  • Glade by brise automatic spray lively floral garden
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,269 litr
Kod kreskowy: 5000204013504

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj pochodzenia - Produkt UE

Marka

Glade

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Opis produktu

Glade Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny i dostrzegalny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie.
Idealny do dużych pomieszczeń.

1 zapas działa aż do 60* dni
*w oparciu o 36 minutowe ustawienie.

Wkrocz do urzekającej zapachami oranżerii. Niezwykle wyraziste hiacynty eksplodują rozkwitającym bogactwem woni pośród soczystych gruszek. Daj się porwać radosnej wonności.

Regulacje CLP

płomień - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres internetowy

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Karton

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 208

Szerokość - 95

Głębokość - 95

Zawartość opakowania

1 urządzenie

1 zapas

2 baterie AA

Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia:
Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.

Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu.

Wieszanie:
1. Włóż wkręty* w ścianę.
2. Umieść urządzenie na wkrętach**.

Sposób użycia:
1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF.
2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia.
3. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach.
4. Powieś. Dla natychmiastowego uwolnienia zapachu: wciśnij przycisk znajdujący się na tylnej części urządzenia.

* Opakowanie nie zawiera wkrętów.
**Dopasuj odpowiednio długość wkręta.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Automatyczny odświeżacz powietrza

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Automatic Spray - lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves automatyczny odświeżacz powietrza
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu baterii prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.