Mr Muscle Hydraulik żel do udrażniania rur

Udostępnij na Facebooku

Skutecznie udrażnia zapchane odpływy kuchenne i łazienkowe. Gęsty żel dociera przez stojącą wodę do zatoru i likwiduje go. Pozostawia świeży zapach.

Mr Muscle Hydraulik żel do udrażniania rur
  • Mr Muscle Hydraulik żel do udrażniania rur
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 1,000 litr
Kod kreskowy: 4000290968338

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj produkcji - UE

Cechy

działa w 5 min

bezpieczny dla wszystkich rur

Marka

Mr Muscle

Składniki

<5% związki wybielające na bazie chloru

<5% mydło

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Regulacje CLP

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

środowisko - Niebezpieczeństwo

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik pionowo szczelnie zamknięty i w chłodnym miejscu.

Adres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 278

Szerokość - 85

Głębokość - 85

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
1. Wlać 1/2 L żelu do odpływu (500 ml)
2. Pozostawić na około 5 min.*
3. Spłukać gorącą wodą w razie potrzeby powtórzyć czynność 1x

Ważne: Otwierać ostrożnie. Nie używać w toalecie lub zlewie z urządzeniami do usuwania odpadów. Unikać armatur pozłacanych, zużytych lub uszkodzonych ze szkliwa i chromu.

Nie ściskać ani ponownie używać; rozpryskiwać; przepychać

*Testowany laboratoryjnie na łazienkowych zatorach (włosy, mydło), w przypadku uporczywych zatorów pozostawić na dłużej.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Żel do udrażniania rur.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Podchloryn sodu; Wodortlenek sodu; Amina, alkilo (C12-18) dimetylo, N-tlenki.
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać dymu. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać wyłącznie z oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.