Mr Muscle Piekarnik środek czyszczący

Udostępnij na Facebooku

Aerozol do czyszczenia piekarnika

Mr Muscle Piekarnik środek czyszczący
  • Mr Muscle Piekarnik środek czyszczący
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,300 litr
Kod kreskowy: 5201420163305

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj produkcji - UE

Cechy

ważne! silny środek czyszczący

łatwe czyszczenie zimnego piekarnika

Marka

Mr Muscle

Składniki

<5% alifatyczne węglowodory

<5% polikarboksylany

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne

kompozycja zapachowa

Limonene

Methylchloroisothiazolinone

Methylisothiazolinone

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Regulacje CLP

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

Przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Adres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Aerozol

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Przygotowanie i stosowanie

Przeczytaj etykietę przed zastosowaniem.

Sposób użycia:
Przeczytaj etykietę, postępuj zawsze zgodnie ze sposobem użycia. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta piekarnika. Stosować do czyszczenia zimnego piekarnika.

1. Używać gumowych rękawiczek, chronić ręce podczas rozpylania. W przypadku rozprysku, aby uniknąć poparzeń, myć ręce dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut i zasięgnąć porady lekarza.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania i wyłączyć światełko kontrolne.
Zabezpieczyć podłogę przed piekarnikiem i wszystkie inne powierzchnie dookoła piekarnika. W celu ułatwienia czyszczenia wyjąć ruszt.
3. Wstrząsnąć pojemnik przed i w trakcie czyszczenia. Trzymać puszkę w pozycji pionowej.
4. Spryskiwać wewnętrzne ścianki piekarnika oraz szklane drzwiczki z odległości około 20-30 cm. Nie spryskiwać obrzeży piekarnika, światełka kontrolnego, palników.
5. Po spryskaniu zamknąć drzwiczki piekarnika. Pozostawić produkt nie dłużej niż 30 minut.
6. Używać rękawic, spryskaną powierzchnię wycierać dokładnie mokrą ścierką lub gąbką, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Uważać na rozpryskiwanie i kapanie.
7. Pamiętać, aby przed ponownym włączeniem piekarnika lub światełka kontrolnego dokładnie wywietrzyć piekarnik.
8. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć.
9. Zabezpiecz opakowanie przed dziećmi przy użyciu specjalnego korka.
Do użytku wyłącznie we wnętrzu piekarnika. Nie stosować do samoczyszczących się piekarników, kuchenek mikrofalowych, rozgrzanych piekarników, powierzchni zewnętrznych, chromowanych, z aluminium, cynku, miedzi, plastiku oraz powierzchni lakierowanych. Nie stosować na zewnątrz.

Sposób otwierania: naciśnij i pociągnij.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Mr Muscle do czyszczenia piekarnika.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: wodorotlenek sodu.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem, Chronić przed światłem słonecznych, Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać zgodnie ze sposobem użycia. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.