Płyn Dr. beckman do usuwania pleśni

Udostępnij na Facebooku

Bezchlorowa formuła do usuwania pleśni, bakterii chroniąca jednocześnie czyszczone powierzchnie. Produkt do zastosowania m in. na powierzchniach takich jak ściany, okna, podłogi, szczególnie pomieszczenia zawilgocone takie jak łazienki. Nie wydziela przykrego zapachu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Płyn Dr. beckman do usuwania pleśni
  • Płyn Dr. beckman do usuwania pleśni
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,500 litr
Kod kreskowy: 4008455043210

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Cechy

bez chloru

do wszystkich pomieszczeń

zapobiega ponownemu powstawaniu pleśni

skutecznie eliminuje pleśń i bakterie

Marka

Dr. Beckmann

Składniki

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), substancje dezynfekujące

Adres firmy

ul. Londyńska 4/3
03-921 Warszawa

Nazwa firmy

Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.
ul. Londyńska 4/3
03-921 Warszawa
Tel. 22 241 19 72
www.dr-beckmann.pl

Opis produktu

Bezchlorowa formuła do usuwania pleśni, bakterii chroniąca jednocześnie czyszczone powierzchnie. Produkt do zastosowania m in. na powierzchniach takich jak ściany, okna, podłogi, szczególnie pomieszczenia zawilgocone takie jak łazienki. Nie wydziela przykrego zapachu.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Regulacje CLP

wykrzyknik - Uwaga

środowisko - Uwaga

Przechowywanie

Data ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Adres producenta

delta pronatura
Kurt-Schumacher-Ring 15-17
63329 Egelsbach
Niemcy

Adres internetowy

www.dr-beckmann.pl

Rodzaj opakowania

Typ - Opakowanie plastikowe

Telefon kontaktowy

222411972

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

A.I.S.E. Ostrzeżenia

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 4406/11

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 253

Szerokość - 90

Głębokość - 53

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia
Należy zachować podstawowe środki ochrony indywidualnej, stosować rękawice ochronne. Produkt gotowy do użycia.
1. Produkt rozpylić nad powierzchnią w odległości 20 cm i pozostawić na ok. 15 minut.
2. Pozostałości pleśni zetrzeć, a następnie powierzchnie zmyć gąbką lub szczotką.
3. Czyszczone tkaniny pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
4. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po użyciu dokładnie umyć ręce.
Produkt działa w formie nierozcieńczonej jak również w stężeniu 3% i czasie 5 minut (działanie bakteriobójcze) oraz w stężeniu 10% i czasie 15 minut (działanie grzybobójcze).
Pełen efekt bójczy następuje w czasie 15 minut.
Wentylacja pomieszczeń po zastosowaniu produktu nie jest wymagana.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Środek do usuwania pleśni

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Substancja czynna w 100 g produktu: chlorek didecylodimetyloamonu 1,5 g, sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu - 0,8 g.

Środki ostrożności oraz pierwsza pomoc: UWAGA! Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: Nie wywoływać wymiotów! Przepłukać usta wodą, następnie popić dużą ilością wody. W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. Uboczne skutki stosowania: możliwe przejściowe podrażnienie układu oddechowego.
Przechowywanie: Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt.
Postępowanie z odpadami: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych opakowaniach. Puste opakowania usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
Tylko opakowanie całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie usuwać do kanalizacji.
Postać produktu: płyn.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.