Sadpal ii do kominkow

Udostępnij na Facebooku

Mieszanina Clean Fire stosowana jest jako katalizator procesu spalania węgla na paleniskach rusztowych, mechanicznych i pyłowych. Mieszanina przeznaczona jest do dopalania sadzy, tlenku węgla, węglowodorów w gazach spalinowych oraz wypalania złogów żużlu i sadzy osadzonych na ścianach kotłów.

Sadpal ii do kominkow
  • Sadpal ii do kominkow
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 1 szt
Kod kreskowy: 5905912653199

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Składniki

Zawiera siarczan miedzi pięciowodny.

Adres zwrotny

FIRE FAMILY Sp. z.o.o.,
ul. Hetmańska 8/10,
58-100 Świdnica.

Adres producenta

FIRE FAMILY Sp. z.o.o.,
ul. Hetmańska 8/10,
58-100 Świdnica.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku połknięciaL W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć duża ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.