Szczotka elektryczna vileda

Udostępnij na Facebooku

Szczotka elektryczna vileda

Szczotka elektryczna vileda
  • Szczotka elektryczna vileda
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 1 szt
Kod kreskowy: 4023103199903

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Adres zwrotny

FHP Vileda Sp. z.o.o.,
ul. Puławska 182,
02-670 Warszawa.

Adres producenta

FHP Vileda Sp. z.o.o.,
ul. Puławska 182,
02-670 Warszawa.

Dodatkowe informacje

LAMPKA KONTROLNA:
Światło Zielone: urządzenie pracuje lub bateria jest w pełni naładowana.
Światło Czerwone: bateria ładuje się.
Powolne Miganie Czerwonego Światła: poziom naładowania baterii jest niski.
Szybkie Miganie Czerwonego Światła: urządzenie jest zablokowane (wkręcone nitki, włosy itp.) lub zatrzymane funkcją auto-stop aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem.
Migające Światło Zielone i Czerwone: bateria jest uszkodzona lub jest podłączona zła ładowarka.

Przygotowanie i stosowanie

ZASTOSOWANIE:
Wyłącznie do użytku domowego.
Nie próbować usuwać żadnych cieczy ani mokrych zanieczyszczeń. Nie używać urządzenia na mokrej podłodze. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów. Chronić włosy, palce, inne części ciała, jak również ubrania przed częściami ruchomymi urządzenia. Nie zbierać urządzeniem żadnych przedmiotów, które dymią, palą się czy są łatwopalne. Nie czyścić urządzenia szorstkimi przyrządami.
SZYBKI START:
Rozpakować i wyjąć wszystkie części z opakowania. Dopasować dolną część drążka do uchwytu głównej części urządzenia. Upewnić się, że odpowiednia część drążka jest na dole. Połączyć górną część drążka z dolna częścią. Wcisnąć mocno górny uchwyt do połączonych części drążka. Ładować baterię przed pierwszym użyciem przez 3,5 godziny. Po całkowitym naładowaniu baterii lampka kontrolna zaświeci się na zielono. Nacisnąć przycisk zasilania aby urządzenie zaczęło pracować. Ponownie nacisnąć aby wyłączyć.
WSKAZÓWKI CZYSZCZENIA:
Przed każdym czyszczeniem usunąć większe przedmioty z podłogi - papiery, ubrania, kable, delikatne przedmioty - uchroni to urządzenie przed zablokowaniem rolek i uszkodzeniami.
ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE BATERII:
Urządzenie jest sprzedawane z nienaładowana baterią. Przed pierwszym użyciem ładować przez 3,5 godz. Lampka kontrolna zaświeci się na zielono kiedy bateria będzie całkowicie naładowana. Aby ponownie naładować baterię należy wyłączyć urządzenie (OFF) i podłączyć ładowarkę. Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego gniazdka. Lampka kontrolna zaświeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu baterii lampka kontrolna zaświeci się na zielono.
CLICK & GO:
Aby rozpocząć pracę urządzenia, należy delikatnie postawić stopę na głównej części urządzenia i odchylić drążek do tyłu. Następnie nacisnąć ON na przycisku zasilania.
BEZ SCHYLANIA SIĘ:
Nie ma potrzeby schylania się aby opróżnić pojemnik na kurz. Aby opróżnić pojemnik na kurz należy zablokować drążek i podnieść urządzenie. Opróżnić pojemnik na kurz drugą ręką.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:
Do czyszczenia urządzenia należy użyć wilgotnej ściereczki. Nie włączać urządzenia podczas jego czyszczenia. Należy upewnić się, że urządzenia i wszystkie jego części są suche, zanim urządzenie zacznie ponownie pracować.
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ:
Należy opróżniać pojemnik regularnie. Wyjąć pojemnik na kurz z głównej części urządzenia. Wyrzucić kurz i zanieczyszczenia z pojemnika do kosza na śmieci. Jeśli jest taka potrzeba, wyczyścić pojemnik na kurz wilgotną ściereczką. Upewnić się, że pojemnik na kurz jest suchy zanim ponownie będzie włożony do urządzenia.
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE ROLEK:
Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (OFF) i pojemnik na kurz opróżniony. Wyjąć pojemnik na kurz z urządzenia. Nacisnąć i wyciągnąć szre zaciski znajdujące sie na spodzie urządzenia. Delikatnie wyjąć rolki zaczynając od strony z ruchomym klipem. Usunąć nitki, włosy które owinęły się wokół rolek. Jeśli jest taka potrzeba, wypłukać dokładnie rolki pod bieżącą wodą. Pozostawić rolki do wyschnięcia.
Jeśli urządzenie zostało zatrzymane z powodu zablokowania szczotki, należy zresetować urządzenie:
1. Wyłącz urządzenie (OFF)
2. Usunąć przedmioty, które zablokowały szczotkę
3. Po 15 sekundach włączyć ponownie urządzenie (ON);
Uwaga:
1. Nie włączać urządzenia podczas czyszczenia go.
2. Nie zbierać z podłogi urządzeniem kawałków tkanin ani sznurków.
3. Nie stosować na dywanach z długim włosiem ani dywanach z frędzlami.
PONOWNE WKŁADANIE ROLEK:
Przed ponownym umieszczeniem rolek w urządzeniu, upewnić się, że rolki są suche. Założyć rolkę najpierw umieszczając ją jednym końcem w gwincie a następnie drugim końcem z ruchomej głowicy. Po umieszczeniu rolek w obudowie, nacisnąć przycisk mocujący tak, aby zabezpieczyć roli. Uwaga: Symbole znajdujące się obok obudowy rolek pasują do kształtu odpowiedniej osi rolki.
WYJMOWANIE BATERII:
Pod koniec eksploatacji urządzenia lub baterii, bateria musi być wyjęta i przekazana do utylizacji. Tylko osoba kompetentna powinna wyjąć baterię z urządzenia.Urządzenie powinno być odłączone od sieci podczas wyjmowania baterii. Odkręcić śrubę z pokrywy baterii i podnieść pokrywę. Unieść akumulator tak, aby złącza były widoczne. Przesunąć plastikowe osłonki ze złącza baterii. Nacisnąć zatrzask na złączu i wyciągnąć złącze z gniazdka baterii. Wyjąć akumulator. Bateria musi być usuwana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Uwaga: NIGDY nie dotykać jednocześnie obu metalowych końcówek metalowym przedmiotem, ponieważ spowoduje to zwarcie baterii.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE:
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Używać tylko w sposób opisany w instrukcji, aby uniknąć wypadków oraz urazów.

OSTRZEŻENIA:
Używając jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, należy zawsze uwzgędnić wskazania bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko pożaru, porażenia prądem, wycieku bakterii lub obrażeń ciała, takie jak;
Nigdy nie zanurzaj urządzenia lub ładowarki w wodzie lub innej cieczy;
Nie umieszczaj przedmiotów w szczelinach powietrznych;
Opisane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, oraz przez osoby osłabione fizycznie, sensorycznie lub mentalnie, lub nie posiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub należytego poinstruowania. Dzieciom nie należy dawać urządzenia do zabaw. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być prowadzone przez dzieci bez nadzoru.
Urządzenie jest zasilane bezpiecznym, niskim napięciem odpowiadającym oznaczeniu na obudowie.
Przed użyciem urządzenia i po jakimkolwiek uderzeniu czy upadku, sprawdź je pod kątem uszkodzenia lub zużycia.
Nie stosuj urządzenia jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.
Stosuj wyłącznie części wymienne dostarczone przez Vileda.
Nigdy nie modyfikuj produktu ani ładowarki.
/używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z produktem. Nie używaj ładowarki z żadnym innym produktem, ani nie próbuj ładować produktu inną ładowarką. Próba taka powoduje zagrożenie pożaru.
Przed użyciem, sprawdź kabel ładowarki pod katem uszkodzenia lub zużycia.
Nie próbuj ładować uszkodzonej baterii.
Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed wyjęciem baterii.
Zawsze odłącz urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją.
Trzymaj kabel ładowarki z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękoma.
Nie przechowuj ani nie ładuj urządzenia na wolnym powietrzu.
W celu uzyskania dalszych informacji, porad technicznych lub zamówienia części wymiennych, skontaktuj się z Obsługą Klienta Vileda.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.