Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł"

Ochrona prywatności

Spółka Piotr i Paweł Detal Sp. z o.o.  w restrukturyzacji (zwana dalej „Piotr i Paweł” lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających sklep internetowy administrowany przez Piotr i Paweł (zwany dalej "eSklepem"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania eSklepem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak: adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw User Agent), adres strony którą Użytkownik otwierał oraz pliki tekstowe „cookies” przesłane przez przeglądarkę. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem eSklepu przeznaczone są na użytek Piotr i Paweł.

Gromadzenie danych

1.  Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Sklepu gromadzone są w oparciu dobrowolne ich podanie przez Użytkownika. Administrator w związku z korzystaniem ze eSklepu prosi Użytkowników o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych w celu rejestracji do programu lojalnościowego, założenia stałego konta w Sklepie, złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

2.  Dodatkowo Administrator gromadzić może również dane pochodzące z informacji uzyskiwanych bez angażowania Użytkowników podczas korzystania ze Sklepów – wśród nich mogą być:

a) adres IP –.

b) pliki tekstowe (ang. "cookies")

c) rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw User Agent)

d) adres strony którą Użytkownik otwierał

3.  Administratorem danych Użytkowników eSklepu gromadzonych w związku z korzystaniem ze eSklepu jest Piotr i Paweł Detal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Poznaniu(Piotr i Paweł) adres: 60-142 Poznań, ulica Promienista numer 160, NIP: 8542174261, REGON: 634453624, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154033. Piotr i Paweł przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. , ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922)  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki tekstowe „cookies”

1.  Termin „plik cookie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

2.  Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze eSklepu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z eSklepu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

3.  Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników eSklepu.

4.  Pliki tekstowe cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w eSklepie. Piotr i Paweł korzysta z narzędzi służących do śledzenia działań Użytkowników eSklepu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Piotr i Paweł.

5.  Piotr i Paweł przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

a)  właściwego dopasowania oferty eSklepu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b)  zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika eSklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;

c)  tworzenia statystyk odwiedzin eSklepu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy eSklepu korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

d)  utrzymanie sesji Użytkownika eSklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

6.  Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

7.  Piotr i Paweł informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych eSklepu.

Przetwarzanie danych osobowych

1.  Dane zbierane w ramach korzystania z eSklepu służą do zapewnienia określonych usług Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony eSklepu.

2.  Piotr i Paweł gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, , adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu.

3.  Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności przetwarzaniem zamówień i zwrotów, wysyłaniem powiadomień z informacjami o statusie realizacji zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

4.  Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez Piotr i Paweł,  m.in.:

a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług,

b) dochodzenia przez Administratora roszczeń

c) udziału w programie lojalnościowym,

d) odstąpienie od umowy,

e) rozpatrywania reklamacji,

f) wysyłanie ankiet mających na celu uzyskanie jakości usług eSklepu,

h) zgłoszenie uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Piotr i Paweł.

5.  W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach i konkursach organizowanych przez Piotr i Paweł, podstawą przetwarzania jest wyrażenie odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą ze wskazaniem dokładnego celu przetwarzania danych. Dane osobowe Użytkownika zebrane na podstawie zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przetwarzane do chwili wycofania takiej zgody. Piotr i Paweł zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, usunięcie z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych .

6.  Piotr i Paweł może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji, przedstawienia uwag co do funkcjonowania eSklepu, lub zadania pytania. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

7.  Odbiorcami przetwarzanych przez Piotr i Paweł danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji oraz systemów teleinformatycznych: -- Net Innovation Software – usługi związane z oprogramowaniem Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

- „Save Cart ” - usługi związane z działaniami marketingowymi. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres

- „Focustelecom” - usługi związane z Biurem Obsługi Klientów. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

- „Vercom” - usługi związane z działaniami marketingowymi. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do przesyłania informacji handlowych, tzn. adres e-mail, nr telefonu

-  „Fedex” - usługi transportowe

- „Usługi Transportowe Boguszewski Jacek” - usługi transportowe

- „Michał Dziudzik Usługi Transportowe” - usługi transportowe

- „PAKROS Paweł Jeznach” - usługi transportowe

- „TRANS – BOXER” - usługi transportowe

- „Usługi Transportowe Karol Ołowski” - usługi transportowe

- „Usługi Transportowe Dominik Orłowski” - usługi transportowe

- „Door-Bud” - usługi transportowe

- „Usługi Transportowe Daniel Roś” - usługi transportowe

- „MARAUTO” -  usługi transportowe

- „Usługi Transportowe Krzysztof Zuchalski” - usługi transportowe

- Gastro-Trans Piotr Lach” - usługi transportowe

- "P.W Optimum Damian Tęcza" - usługi transportowe

- "SOKKEL Sp. z o.o." - usługi transportowe

- "FHU Grażyna Gabrysiak" - usługi transportowe

8.  Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

9.  Dane zbierane od Użytkowników  nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, w tym osobom które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Piotr i Paweł. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Piotr i Paweł firmy wspierające obsługę eSklepu.

10.  Piotr i Paweł zapewnia Użytkownikom  realizację uprawnień wynikających z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres
e-mail: m.meroniouk@piotripawel.pl  lub telefonicznie …………...

Bezpieczeństwo

Piotr i Paweł zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w eSklepie, Administrator zamieści odpowiednią informację na stronie eSklepu.


Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.