Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł"
1. Informacje ogólne

Szanowni Państwo

Korzystając z witryny internetowej  http://www.e-piotripawel.pl  prowadzonej przez piotripawel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Administrator "), zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł".

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł".

Niniejsza Polityka Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" obowiązuje każdego użytkownika, który zamierza się zarejestrować - od momentu dokonania rejestracji a w przypadku użytkowników, którzy są już zarejestrowani - od dnia 3 maja 2011 roku.

Polityka Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" została stworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami .

W celu dokonania zakupów w poszczególnym Sklepie Internetowym "Piotr i Paweł" wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminów Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł".

Rejestrując się w Sklepie Internetowym "Piotr i Paweł"  użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.


2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności poszczególnych Sklepów Internetowych     "Piotr i Paweł" prowadzonych  przez spółki wchodzące  do Grupy "Piotr i Paweł", to jest: "Piotr i Paweł Zachód" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Promienista 160, "Piotr i Paweł Wschód" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179,  "BEMAR" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bygoszczy, ul. Grzymały Siedleckiego 20, "Tormar" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Legionów 216 F, "EP MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.1000- lecia Państwa Polskiego 8, "FRANCZYZA I ALFA" sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.Żelazna 4.


3. Dane osobowe są między innymi przetwarzane również w poniższych celach:
  • związanych ze świadczeniem klientom Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" usług na najwyższym poziomie i istotnych dla zarządzania relacjami z klientami (np. dane kontaktowe);
  • związanych z realizacją przez Sklepy Internetowe "Piotr i Paweł" zamówień (np. dostarczanie zamówionych produktów), rozliczaniem transakcji (np. rachunki, faktury) ;
  • informacyjnych i marketingowych o oferowanych przez Sklepy Internetowe "Piotr i Paweł" produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o ofertach produktów, nowych produktach lub usługach, materiałów informacyjno-marketingowych producentów produktów);
  • statystycznych oraz związanych z prowadzeniem badań wewnętrznych (np. analiza informacji demograficznych  i  zainteresowań  klientów Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" prowadzona na potrzeby dostosowania  indywidualnych potrzeb klienta).
  • w celach związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa

4. Procedury przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa

Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Powierzone dane są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia innych usług oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklepy Internetowe "Piotr i Paweł".

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.


5. Kategorie osób, którym dane mogą zostać udostępnione

Sklepy Internetowe "Piotr i Paweł"  będą realizować Państwa zamówienia za pośrednictwem osób trzecich, co wiązać się będzie z udzieleniem tym osobom informacji na temat Państwa danych osobowych. W takim przypadku wskazane osoby trzecie nie będą upoważnione do użycia tych danych w jakichkolwiek innych celach niż wypełnienia swoich obowiązków, dostarczając Państwu zamówione produkty lub usługi.

Administrator dzieli się informacjami, w tym danymi osobowymi przetwarzanymi w niniejszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, ze wskazanymi w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" - spółkami Grupy "Piotr i Paweł" prowadzącymi Sklepy Internetowe "Piotr i Paweł", z organizatorem Grupy "Piotr i Paweł" - "Piotr i Paweł" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Organizator Grupy") oraz podmiotami związanymi z Organizatorem Grupy umową franchisingową, które to podmioty  przestrzegają zasad przestrzegania prywatności chroniących dane osobowe w nie mniejszym stopniu niż tym opisanym w niniejszej Polityce Prywatności Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł", dozwolonym przez obowiązujące prawo.


6. Uprawnienia klientów Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł"

Każdy klient Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł" po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.

Na wniosek klienta Sklepów Internetowych "Piotr i Paweł", którego dane dotyczą, Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.