Odświeżacz Glade by Brise automatic spray Bali i Jaśmin urządzenie

Udostępnij na Facebooku

Glade by Brise Automatic Spray wprowadza do twojego wnętrza cudowny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie. Idealny do dużych pomieszczeń.

Odświeżacz Glade by Brise automatic spray Bali i Jaśmin urządzenie
  • Odświeżacz Glade by Brise automatic spray Bali i Jaśmin urządzenie
  • Odświeżacz Glade by Brise automatic spray Bali i Jaśmin urządzenie
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,269 litr
Kod kreskowy: 5000204731934

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj produkcji - UE

Cechy

eliminuje nieprzyjemny zapach i nadaje uczucie świeżości

działa do 60* dni

* W oparciu o 36 minutowe ustawienie.

Marka

Glade by Brise

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Opis produktu

Glade by Brise Automatic Spray wprowadza do twojego wnętrza cudowny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie.
Idealny do dużych pomieszczeń.

Regulacje CLP

płomień - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

Adres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Karton

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 209

Szerokość - 95

Głębokość - 95

Zawartość opakowania

1 urządzenie Automatic Spray

1 wkład zapachowy

2 baterie typu AA

Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia:
Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.

Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu.

Możliwość powieszenia:
1. Umieść wkręty* w ścianie.
2. Powieś urządzenie na wkrętach**.

*Opakowanie nie zawiera wkrętów.
** Dopasuj odpowiednio długość wkręta.

1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF.
2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia.
3. Zdejmij pokrywę z zapasu i umieść go w urządzeniu kierując wylot dyfuzora na zewnątrz. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach.
4. Możesz powiesić.

Wymiana baterii: Otwórz urządzenie i wyjmij zapas. Następnie usuń zużyte baterie i wymień na nowe baterie alkaliczne typu AA. Umieść z powrotem zapas w urządzeniu.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Glade by Brise Automatic Spray Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin - automatyczny odświeżacz powietrza.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad owartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: salicylan benzylu, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.