Ace WC Żel do toalet 700 ml

Udostępnij na Facebooku

Nowy - System z dozownikiem multi-jet - Większe pokrycie muszli toaletowej - Odkamieniacz - Usuwa do 100 % kamienia* - Dezynfekuje trudno dostępne miejsca *względem pojedynczej dyszy linii Ace TBC

Ace WC Żel do toalet 700 ml
  • Ace WC Żel do toalet 700 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 1,000 litr

Kod kreskowy: 8001480026186

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Ace

Składniki

kompozycje zapachowe

<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne

Marka

Ace

Opis produktu

Nowy
- System z dozownikiem multi-jet
- Większe pokrycie muszli toaletowej
- Odkamieniacz
- Usuwa do 100 % kamienia*
- Dezynfekuje trudno dostępne miejsca

*względem pojedynczej dyszy linii Ace TBC

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

www.fatergroup.com

Przygotowanie i stosowanie

1. Aby otworzyć, należy nacisnąć boki nakrętki i przekręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
2. Nałożyć produkt pod brzegiem i wewnątrz muszli
3. Pozostawić na 15 minut
Po użyciu: Nałożyć nakrętkę z powrotem i zakręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż usłyszysz klikniecie.
4. Spuścić wodę

Przechowywanie

Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Jednostka sprzedażowa

Szerokość - 91

Wysokość - 283

Głębokość - 55

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Adres producenta

Fater S.P.A.
Via Mare Adriatico,
122-65010 Spoltore,
Pescara (Italia)

Adres zwrotny

Orbico Sp. z o.o.,
Wołoska 5,
02-675 Warszawa

Serwis Konsumencki
+48 223072272
consumerservice.pl@ace.info

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Ace WC Żel do toalet. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Usunąć wycie, aby zapobiec szkodom materialnym. Stosować rękawice ochronne / dzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć cała zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemni lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie mieszać z podchlorynem lub innymi środkami czyszczącymi na bazie chlorynu, ponieważ mogą powstawać niebezpieczne gazy. Zawiera Hydrochloric Acid, PEG-2 OLEAMINE.

Adres kontaktowy

Wołoska 5,
02-675 Warszawa

Kontakt

Orbico Sp. z o.o.

Kraj

Kraj pochodzenia - Włochy

Telefon kontaktowy

+48 223072272

Recykling - pozostały tekst

Do selektywnej zbiórki

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Włoszech

Adres dystrybutora

Orbico Sp. z o.o.,
Wołoska 5,
02-675 Warszawa

Email kontaktowy

consumerservice.pl@ace.info

A.I.S.E. Ostrzeżenia

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Po użyciu umyć ręce

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Nie mieszać z innymi produktami

Regulacje CLP

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - NiebezpieczeństwoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.