Ace Żel do WC 700 ml

Udostępnij na Facebooku

Ace Żel do WC 700 ml
  • Ace Żel do WC 700 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,700 litr

Kod kreskowy: 8001480026186

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Ace

Składniki

kompozycje zapachowe

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Żel do WC.

Marka

Ace

Cechy

odkamienianie

działa poniżej linii wody - działanie bez szorowania

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

www.fatergroup.com

Przygotowanie i stosowanie

1. Aby otworzyć, nacisnąć boki nakrętki i przekręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
2. Nałożyć produkt pod brzegiem i wewnątrz muszli
3. Pozostawić na 15 minut
4. Spuścić wodę
Po użyciu: Nałożyć nakrętkę z powrotem i zakręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż usłyszysz kliknięcie.

Przechowywanie

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 285

Szerokość - 90

Głębokość - 56

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Adres zwrotny

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Ace żel do WC. Zawiera Kwas Chlorowodorowy, PEG-2 OLEAMINE. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarstwa odpadami komunalnymi. Nie mieszać z podchlorynem lub innymi produktami czyszczącymi na bazie chloru, mogą się wytworzyć niebezpieczne gazy.

Adres kontaktowy

ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska

Kontakt

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj

Kraj pochodzenia - Włochy

Telefon kontaktowy

+48323256100

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Włoszech

Adres dystrybutora

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100

Regulacje CLP

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

A.I.S.E. Ostrzeżenia

Nie mieszać z innymi produktami

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Po użyciu umyć ręce

Przechowywać poza zasięgiem dzieciProdukty podobne:

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.