Aktywna piana villa do mycia kabin

Udostępnij na Facebooku

Aktywna piana villa do mycia kabin - Profesjonalny preparat w postaci aktywnej piany z dodatkiem środków uszlachetniających do usuwania osadów i zabrudzeń ze ścianek, elementów jezdnych i zakamarków kabin prysznicowych oraz do ogólnego zastosowania w sanitariatach, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Dzięki odpowiednio dobranym komponentom, środek ten w postaci aktywnej piany usuwa osady i zalegający brud. Środek bezpieczny dla elementów kabiny wykonanych ze szkła, tworzyw sztucznych i brodzików akrylowych. Czyści bez szorowania i zarysowań.

Aktywna piana villa do mycia kabin
  • Aktywna piana villa do mycia kabin
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,500 litr

Kod kreskowy: 5902633840242

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Składniki

Zawiera:
kwas fosforowy (mniej niż 5%),
anionowe środki powierzchniowo czynne (15%-30%),
niejonowy środek powierzchniowo czynny (mniej niż 5%),
EDTA (mniej niż 5%).

Przechowywanie

Warunki magazynowania i transportu.
Okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Chronić produkt przed zamarzaniem.

Przygotowanie i stosowanie

Przeznaczenie: aktywna piana do mycia kabin prysznicowych.

Sposób użycia.
Zachowując środki ostrożności, nanieść aktywną pianę na czyszczoną powierzchnię. Brud i osad uaktywnia środek tworząc pianę, którą po ok. 3-5 minutach należy spłukać ciepłą wodą. W przypadku uciążliwego brudu czynność regularnie powtarzać.

UWAGA: nie używać w połączniu z innymi produktami.

Zastosowanie monopreparatu z jonami srebra prowadzi do ograniczenia rozwoju zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co pozwala usunąć przykre zapachy i zachować higieniczną czystość.

Kraj

Kraj pochodzenia - Polska

Adres producenta

JKK Dystrybucja Sp.z.o.o
ul.Fabryczna 5
43-100 Tychy

Adres zwrotny

JKK Dystrybucja Sp.z.o.o
ul.Fabryczna 5
43-100 Tychy

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P302 + P352 - w przypadku kontaktu ze skórą : umyć dużą ilością wody .
P305 + P351 + P338 - w przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry : zasięgnąć porady lekarza.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.