Aktywna piana villa do mycia piekarnika

Udostępnij na Facebooku

Aktywna piana Villa do mycia piekarnika - profesjonalny preparat w postaci aktywnej piany do czyszczenia piekarników , piecyków kuchennych , frytkownic , grilli , patelni. Środek szybko i skutecznie usuwa brud. Nadaje się do powłok teflonowych. Czyści bez szorowania i zarysowań

Aktywna piana villa do mycia piekarnika
  • Aktywna piana villa do mycia piekarnika
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,500 litr

Kod kreskowy: 5902633840457

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Składniki

anionowe <5% ,
amforyczne <5% i niejonowe <5% ,
środki powierzchniowo czynne ,
fosfoniany <5%

Przechowywanie

Okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji.Magazynować w suchych , dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura przechowywania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Chronić produkt przed zamarzaniem.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia :
zachowując standardowe środki ostrożności nanieść aktywną pianę na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić na około 5 minut. Po upływie tego czasu zebrać resztki brudu ręcznie ( w rękawicach ochronnych ) za pomocą ścierki lub zmywaka. W razie potrzeby zastosować aktywną pianę. Po całkowitym usunięciu tłuszczu powierzchnię należy dokładnie przemyć wodą z płynem do naczyń , a następnie czystą wodą.
UWAGA :
nie stosować na powierzchnie lakierowane. Do czyszczenia tego typu powierzchni zastosować DOMPUR EXTRA. Przed pierwszym użyciem zaleca się wykonanie próby wrażliwości czyszczonej powierzchni na działanie środka w mało widocznym miejscu.

Kraj

Kraj pochodzenia - Polska

Adres producenta

JKK Dystrybucja Sp.z.o.o
ul.Fabryczna 5
43-100 Tychy

Adres zwrotny

JKK Dystrybucja Sp.z.o.o
ul.Fabryczna 5
43-100 Tychy

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P302 + P352 - w przypadku kontaktu ze skórą : umyć dużą ilością wody .
P305 + P351 + P338 - w przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry : zasięgnąć porady lekarza.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.