Bros Elektrofumigator owadobójczy z płynem na muchy komary i mrówki 3 w 1 30 ml

Udostępnij na Facebooku

Elektrofumigator owadobójczy z płynem TS Produkt w postaci płynu do stosowania w elektrofumigatorze, przeznaczony do zwalczania much, komarów, muszek owocówek, meszek, dorosłych (uskrzydlonych) postaci moli oraz mrówek. Jedno urządzenie zwalcza owady w pomieszczeniu o powierzchni ok. 15 m² (30 m³) przez minimum 21 dni, przy pracy 8 h dziennie (łącznie do 170 h), także przy uchylonych oknach i włączonym świetle. Skuteczne działanie widoczne jest już po 1 h od włączenia wobec much i po 4 h wobec mrówek.

Bros Elektrofumigator owadobójczy z płynem na muchy komary i mrówki 3 w 1 30 ml
  • Bros Elektrofumigator owadobójczy z płynem na muchy komary i mrówki 3 w 1 30 ml
  • Bros Elektrofumigator owadobójczy z płynem na muchy komary i mrówki 3 w 1 30 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt

Kod kreskowy: 5904517002173

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Bros

Zawartość opakowania

urządzenie

płyn 30 ml

Cechy

zwalcza również mole i muszki owocówki

skuteczny przy uchylonych oknach

Opis produktu

Elektrofumigator owadobójczy z płynem TS
Produkt w postaci płynu do stosowania w elektrofumigatorze, przeznaczony do zwalczania much, komarów, muszek owocówek, meszek, dorosłych (uskrzydlonych) postaci moli oraz mrówek. Jedno urządzenie zwalcza owady w pomieszczeniu o powierzchni ok. 15 m² (30 m³) przez minimum 21 dni, przy pracy 8 h dziennie (łącznie do 170 h), także przy uchylonych oknach i włączonym świetle. Skuteczne działanie widoczne jest już po 1 h od włączenia wobec much i po 4 h wobec mrówek.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Zdjąć zakrętkę i butelkę z płynem wkręcić do elektrofumigatora. Podłączyć urządzenie do gniazdka. Kiedy butelka będzie pusta wymienić ja na nową.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania: dotyczy modeli: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D, CH020. Urządzenie stosować wyłącznie w prawidłowo działających gniazdkach, bez użycia przedłużaczy, przejściówek i rozgałęziaczy, nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej. Urządzenie w trakcie pracy nie powinno dotykać innych przedmiotów lub materiałów. Nie używać jednocześnie wkładu i płynu. Nie stosować urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach ani w małych, ograniczonych przestrzeniach. Po odłączeniu od prądu należy ponownie zabezpieczyć butelkę z płynem owadobójczym.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 14 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony został nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 108

Szerokość - 98

Głębokość - 67

Rodzaj opakowania

Typ - Pudełko

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny i producent:
Argo Chemicas Marcin Pawlak
ul. Garncarska 9,
61-817 Poznań
tel.: 795 967 290

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny i producent:
Argo Chemicas Marcin Pawlak
ul. Garncarska 9,
61-817 Poznań
tel.: 795 967 290

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera geraniol, może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby chore, alergicy. Elektrofumigator używać przy uchylonych oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Przy intensywnym wietrzeniu efekt działania ulega osłabieniu. Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą. Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi przedmiotami i mokrymi rękoma. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt oraz akwariów z rybami. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oraz resztki produktu, traktować jako odpad niebezpieczny i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pierwsza pomoc: W każdym przypadku połknięcia czy podejrzenia zatrucia należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą umyć ją wodą z mydłem. Wdychanie: zapewnić dostęp świeżego powietrza, chronić ciało przed utratą ciepła. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: 607 218 174. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia, zapobiegając tym samym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Żywotność urządzenia: 730 dni pracy po 8 godzin (8 sezonów letnich).

Substancje czynne: 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R)-trans-3- (2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (transflutryna): 9,5 g/kg (0,95 %); geraniol 0,5 g/kg (0,05 %).
Nr pozwolenia na obrót: 8505/21.

UWAGA! Urządzenie z płynem musi być włączone do kontaktu w pozycji pionowej. Nigdy nie podłączać urządzenia z płynem do prądu w pozycji odwróconej (butelka do góry dnem) ani poziomej, bo grozi to wyciekiem płynu, a nawet pożarem.

Adres kontaktowy

ul. Garncarska 9,
61-817 Poznań

Kontakt

Argo Chemicas Marcin Pawlak

Telefon kontaktowy

795 967 290

Rodzaj materiału opakowania

Oznaczenie materiału - 21 - Tektura płaska

Adres dystrybutora

BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl,
www.bros.pl

Regulacje CLP

środowisko - Brak hasła ostrzegawczegoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.