Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml

Udostępnij na Facebooku

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach, poddaszach, itd. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml
  • Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,600 litr

Kod kreskowy: 5904517204300

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Bros

Cechy

likwiduje gniazda i owady

zasięg do 5 m

bez freonu

Opis produktu

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach, poddaszach, itd. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazdo i wlot do niego. Oprysk wykonywać z odległości do 5 m zgodnie z kierunkiem wiatru, wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Gniazdo można usunąć najwcześniej po 24 h od zabiegu. Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd jeszcze przez 3 dni po oprysku.

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 348

Szerokość - 66

Głębokość - 66

Rodzaj opakowania

Typ - Aerozol

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności:
Niebezpieczeństwo H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania par. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Substancje czynne: cypermetryna 0,57% (0,57 g/100 g), tetrametryna 0,17% (0,17 g/100 g), butotlenek piperonylu 1,35% (1,35 g/100 g). Zawiera niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem i izopropanol.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6945/17.

Pierwsza pomoc:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54, 607 218 174. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.
Preparat nie służy do gaszenia pożarów.

Adres kontaktowy

ul. Karpia 24
61-619 Poznań

Kontakt

BROS Sp. z o.o. sp. k.

Telefon kontaktowy

(61) 826 2512

Rodzaj materiału opakowania

Oznaczenie materiału - 40 - Stal

Email kontaktowy

biuro@bros.pl

Adres internetowy

www.bros.pl

Regulacje CLP

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

płomień - Brak hasła ostrzegawczego

środowisko - Brak hasła ostrzegawczegoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.