Bros Suchy spray na komary i kleszcze 90 ml

Udostępnij na Facebooku

Aerozol skutecznie odstrasza komary - nawet tropikalne (do 8 h), kleszcze (do 5 h) i meszki (do 7 h). Dzięki innowacyjnej formule szybko wysycha po zastosowaniu, nie pozostawiając tłustych śladów ani uczucia lepkości. Jest wyjątkowo delikatny dla skóry.

Bros Suchy spray na komary i kleszcze 90 ml
  • Bros Suchy spray na komary i kleszcze 90 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0 op

Kod kreskowy: 5904517164017

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Bros

Cechy

8 h komary

5 h kleszcze

natychmiast wysycha

nie zostawia tłustych śladów

bez freonu

Opis produktu

Aerozol skutecznie odstrasza komary - nawet tropikalne (do 8 h), kleszcze (do 5 h) i meszki (do 7 h). Dzięki innowacyjnej formule szybko wysycha po zastosowaniu, nie pozostawiając tłustych śladów ani uczucia lepkości. Jest wyjątkowo delikatny dla skóry.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Miejsca narażone na ukąszenia spryskać z odległości 15-20 cm, a następnie delikatnie rozsmarować. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio - spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. Nie stosować na ubrania.

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 158

Szerokość - 46

Głębokość - 46

Rodzaj opakowania

Typ - Aerozol

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12,
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12,
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H319 Działa drażniąco na oczy. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie nanosić na dłonie dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, od 12 lat używać raz dziennie, u osób dorosłych dwa razy dziennie. Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować na powierzchnie plastikowe, lakierowane, malowane i zegarki.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powierza. Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Puste opakowanie lub pozostałości produktu podlegają selektywnej zbiórce odpadów.
Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25 g/100 g (25%), geraniol 0,005 g/100 g (0,005%). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7666/19.

Kontakt

BROS Sp. z o.o. sp. k.

Adres kontaktowy

ul. Karpia 24,
67-619 Poznań

Telefon kontaktowy

(61) 826 25 12

Email kontaktowy

biuro@bros.pl

Adres internetowy

www.bros.pl

Regulacje CLP

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

płomień - Brak hasła ostrzegawczegoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.