Glade by brise electric z płynem lively floral garden - zapas

Udostępnij na Facebooku

Glade by brise electric z płynem lively floral garden - zapas

Glade by brise electric z płynem lively floral garden - zapas
  • Glade by brise electric z płynem lively floral garden - zapas
  • Glade by brise electric z płynem lively floral garden - zapas
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,020 litr
Kod kreskowy: 5000204014495

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj pochodzenia - Produkt UE

Marka

Glade

Kontakt

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Regulacje CLP

wykrzyknik - Uwaga

Adres kontaktowy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres internetowy

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Karton

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 89

Szerokość - 61

Głębokość - 38

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
1. Zdejmij nakrętkę, umieść butelkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Po chwili poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w jednej z pięciu pozycji.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy, nałóż nakrętkę, przechowuj w pozycji pionowej.
Olejki zapachowe mogą gromadzić się na urządzeniu. Aby je wyczyścić należy wyjąć z gniazdka i przetrzeć za pomocą suchej szmatki. Umyć ręce. Nie umieszczać odświeżacza na powierzchniach lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Electric lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie umieszczać odświeżacza w odległości mniejszej niż 50 cm od powierzchni lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Bezpośredni kontakt substancji zapachowych może spowodować ich uszkodzenie. Nigdy nie umieszczać innych urządzań tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Nie dotykać knota. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka, a następnie użyć suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, alkohol cynamylowy, fenyloacetaldehyd, izocyklocytral, 2-metoksy-4-propylofenol, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.