Kiwi Impregnat Rain and Stain

Udostępnij na Facebooku

Kiwi rain & stain protector impregnat w aerozolu chroni przed deszczem i zabrudzeniami, do wszystkich rodzajów obuwia

Kiwi Impregnat Rain and Stain
  • Kiwi Impregnat Rain and Stain
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,200 litr
Kod kreskowy: 5000204730104

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Kraj

Kraj pochodzenia - Produkt UE

Cechy

skuteczna ochrona do o 15 deszczowych dni

chroni przed deszczem i zabrudzeniami

odpowiedni dla wszystkich rodzajów i kolorów obuwia

Marka

Kiwi

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.kiwicare.com
www.scjohnson.com

Regulacje CLP

płomień - Niebezpieczeństwo

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

Adres internetowy

www.kiwicare.com

www.scjohnson.com

Rodzaj opakowania

Typ - Aerozol

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 168

Szerokość - 53

Głębokość - 53

Nazwa produktu uregulowana prawnie

Impregnat w aerozolu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Rain & Stain Protector - impregnat w aerozolu.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: alkohol izopropylowy, benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa).
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.