Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów czarna 50 ml

Udostępnij na Facebooku

Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów czarna 50 ml
  • Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów czarna 50 ml
  • Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów czarna 50 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,050 litr

Kod kreskowy: 5000204679298

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Kiwi

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 77

Szerokość - 73

Głębokość - 24

Rodzaj opakowania

Typ - Opakowanie

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

KWI PARADE GLOSS PRESTIGE - pasta do butów CZARNA
Dalsze informacje znajdują się wewnątrz etykiety.

Niebezpieczeństwo
Zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.

Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się Z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Niebezpieczeństwo.
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.

Adres kontaktowy

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Kontakt

SC Johnson Sp. z o.o.

Telefon kontaktowy

Infolinia: 0 801 11 12 11

+48 22 445 88 00

Regulacje CLP

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

płomień - NiebezpieczeństwoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.