Kret granulki do udrażniania rur

Udostępnij na Facebooku

Kret granulki do udrażniania rur - produkt do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych , które samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne . Likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Kret granulki do udrażniania rur
  • Kret granulki do udrażniania rur
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt
Kod kreskowy: 5900931024722

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia :
Założyć rękawice . W miarę mozliwości przed zastosowaniem wlać do odpływu ok.200 ml ciepłej wody ( ok.40°C ) . Następnie do syfonu zlewu , wanny wsypać 2 i 1/3 nakrętki ( 40 g ) produktu . Wlać ok. 300 ml. ciepłej wody i pozostawić na min.15 minut. Spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć i natychmiast opuścić pomieszczenie.
Nie stosować do instalacji aluminiowej

Adres zwrotny

Global Cosmed Group S.A
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

Adres producenta

Global Cosmed Group S.A
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

Kraj

Kraj pochodzenia - Polska

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali . Zawiera : Wodorotlenek sodu
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza , należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku połknięcia : Wypłukać usta . NIE wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych : wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku kontaktu ze skórą ( lub z włosami ) . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do oczu :
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć . Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać pod zamknięciem . Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów , a pojemnik ( po całkowitym opróżnieniu ) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.