Glade Touch & Fresh Fresh Lemon Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Udostępnij na Facebooku

Glade touch & fresh Fresh Lemon Poczuj radość życia dzięki świeżym nutom cytryny, złocistej mandarynki i soczystej brzoskwini, które tworzą niepowtarzalne, delikatne warstwy owocowej świeżości. Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość** w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością. **W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade.

Glade Touch & Fresh Fresh Lemon Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml
  • Glade Touch & Fresh Fresh Lemon Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml
  • Glade Touch & Fresh Fresh Lemon Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,010 litr

Kod kreskowy: 4000290919200

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Glade

Opis produktu

Glade touch & fresh
Fresh Lemon
Poczuj radość życia dzięki świeżym nutom cytryny, złocistej mandarynki i soczystej brzoskwini, które tworzą niepowtarzalne, delikatne warstwy owocowej świeżości.
Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość** w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością.

**W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade.

Dodatkowe informacje

www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Przygotowanie i stosowanie

Nie kierować w stronę twarzy.

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 95

Szerokość - 41

Głębokość - 41

Rodzaj opakowania

Typ - Pudełko

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade touch & fresh - Fresh Lemon - zapas do odświeżacza powietrza

Niebezpieczeństwo
Zawiera: linalol, d-limonen, citral, geraniol.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Zawiera: pin-2(10)-en, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, octan geranylu, aldehyd α-heksylocynamonowy.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Kontakt

SC Johnson Sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Kraj

Kraj pochodzenia - Produkt UE

Telefon kontaktowy

Infolinia 0801 11 12 11

+48 22 445 88 00

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Regulacje CLP

wykrzyknik - Niebezpieczeństwo

płomień - NiebezpieczeństwoProdukty podobne:

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.