Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g

Udostępnij na Facebooku

Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g
  • Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,008 kg

Kod kreskowy: 5000204743142

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Cechy

zwalcza nieprzyjemne zapachy i nadaje uczucie świeżości

Marka

Glade

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia wewnątrz opakowania.

Sposób użycia:
1. Odklej
2. Włóż
3. Podłącz

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 157

Szerokość - 135

Głębokość - 63

Rodzaj opakowania

Typ - Opakowanie typu blister

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Discreet Electric - Sensual Sandalwood & Jasmine - elektryczny odświeżacz powietrza.

Zawiera linalol. Może powodować reakcję alergiczna skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.
Zawiera: 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, (R)-p-menta-1,8-dien, salicylan (Z)-3-heksenylu, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, izoeugenol, 1,2,3,5,6,7-heksahydro-1,1,2,3,3-pentametylo-4H-inden-4-on, kwas octowy, bezwodnik, produkty reakcji z 1,5,10-trimetylo-1,5,9-cyklododekatrienem. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Używać wyłącznie w sprawnych gniazdkach i w miejscach, gdzie sprzęt jest odpowiednio wentylowany. Upewnić się, że nie jest on przykryty pościelą, zasłonami lub innymi tekstyliami. Nie zanurzać w wodzie.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Adres kontaktowy

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Kontakt

SC Johnson Sp. z o.o.

Kraj

Kraj pochodzenia - Produkt UE

Telefon kontaktowy

Infolinia 0801 11 12 11

+48 22 445 88 00

Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UE

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Regulacje CLP

wykrzyknik - Uwaga

środowisko - UwagaProdukty podobne:

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.