Glade Discreet Electric Relaxing Zen Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g

Udostępnij na Facebooku

Glade Discreet Electric Relaxing Zen Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g
  • Glade Discreet Electric Relaxing Zen Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,008 kg

Kod kreskowy: 5000204743319

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Cechy

zwalcza nieprzyjemne zapachy i nadaje uczucie świeżości

Marka

Glade

Dodatkowe informacje

www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 157

Szerokość - 135

Głębokość - 63

Rodzaj opakowania

Typ - Opakowanie typu blister

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Discreet Electric - Relaxing Zen - elektryczny odświeżacz powietrza

Zawiera: linalol, octan geranylu, (R)-p-menta-1,8-dien, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, geraniol.

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.

Zawiera 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, 7-hydroxycitronellal, dodekanal, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, eugenol izoeugenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Używać wyłącznie w sprawnych gniazdkach i w miejscach, gdzie sprzęt jest odpowiednio wentylowany. Upewnić się, że nie jest on przykryty pościelą, zasłonami lub innymi tekstyliami. Nie zanurzać w wodzie.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może
spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Adres kontaktowy

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Kontakt

SC Johnson Sp. z o.o.

Telefon kontaktowy

+48 22 445 88 00

Infolinia 0801 11 12 11

Regulacje CLP

środowisko - Uwaga

wykrzyknik - UwagaProdukty podobne:

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.