Klej kropelka

Udostępnij na Facebooku

Klej błyskawiczny.

Klej kropelka
  • Klej kropelka
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,002 litr

Kod kreskowy: 77321060

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Adres producenta

Import i dystrybucja:
BRIPOX Sp. z o.o.,
ul. Postępu 18B,
02-676 Warszawa

Adres zwrotny

BRIPOX Sp. z o.o.,
ul. Postępu 18B,
02-676 Warszawa

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu, numer CAS: 7085-85-00. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi regulacjami.
Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund.
Chronić przed dziećmi.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.